Enveloppen bedrukken

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om adressenbestanden aan te leveren lever je dit best aan via Excel of Numbers bestand.
Iedere kolom in het bestand komt overeen met 1 lijn van het af te drukken adres. Volgende kolommen zijn nodig:

  • Naam: Vul hier de naam / namen van de geadresseerde in zoals u die wilt hebben. Voorbeeld: ‘Dhr Johannes Gutenberg’ of ‘Familie Gutenberg’.
  • Adres: Vul hier de straatnaam en huisnummer en eventueel de postbus in. Voorbeeld: ‘Hofstraat 13’ of ‘Conscienceplein 1 bus 0101’.
  • Postcode + woonplaats: Vul hier de postcode en woonplaats in, gescheiden door een spatie. Voorbeeld: ‘8820 Torhout’.
  • Land: Vul hier enkel ander land in, wanneer het verzonden dient worden naar het buitenland.

Download een voorbeeldbestand in Excel of in Numbers